Baterie a nabíjení

Image
JMT Lithiová baterie JMT HJU1-9-FP
4 389 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Lithium-iontové baterie od JMT, high-tech pro váš motocykl.
JMT Lithiová baterie JMT HJ12-18-FP
4 389 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Lithium-iontové baterie od JMT, high-tech pro váš motocykl.
BS-BATTERY Lithiová motocyklová baterie BS-BATTERY BSLI-02
1 878 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Lithiovéakumulátoryjsounovinkouvnašemsortimentu.Oprotiklasickýmakumulátorůmmajítylithiovéspoustuvýhod.Velmirychlesenabíjejí,jsouažo70%lehčí,majídlouhouživotnost-vícenež2000cyklů,vydržídlouhonabitéanavícjsoušetrnějšíkživotnímuprostředí.Jsoutakéurčenypronejnáročnějšíjezdce,kteříhledajívyššívýkon,rychlejšíakceleraci,sníženouhmotnostamnohemvětšíživotnost.Výhody:SuperrychlénabíjeníVícepolohovámontដetrnák životnímuprostředíVelkáživotnostNízkáhmotnostTepelnáodolnostNízkésamovybíjení
BS-BATTERY Lithiová motocyklová baterie BS-BATTERY BSLI-04/06
3 293 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Lithiovéakumulátoryjsounovinkouvnašemsortimentu.Oprotiklasickýmakumulátorůmmajítylithiovéspoustuvýhod.Velmirychlesenabíjejí,jsouažo70%lehčí,majídlouhouživotnost-vícenež2000cyklů,vydržídlouhonabitéanavícjsoušetrnějšíkživotnímuprostředí.Jsoutakéurčenypronejnáročnějšíjezdce,kteříhledajívyššívýkon,rychlejšíakceleraci,sníženouhmotnostamnohemvětšíživotnost.Výhody:SuperrychlénabíjeníVícepolohovámontដetrnák životnímuprostředíVelkáživotnostNízkáhmotnostTepelnáodolnostNízkésamovybíjení
FULBAT Gelová baterie FULBAT FTX14-BS GEL (YTX14-BS GEL)
1 435 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
BaterieřadyGELjenavrženatak,abynabízelamaximálnívýkonabezpečnost!GELbaterie,jsoupřipravenyk okamžitémupoužití.StejnátechnologiejakovpřípaděMF.Jetotedybezúdržbovábaterie,lidověčastozvaná„gelovka“.Patrněproto,žeuvnitřnajdemeabsorpčnímateriál-rouno,neboliAGM(AbsorbedGlassMaterial),dokteréhojekyselinanapuštěna.JedinýrozdíloprotiMFFulbatjevtom,žeGELbateriejejižnaplněnáelektrolytem(kyselinou)zvýroby.Konstrukcejecelkověmodernější,takžeseméněapomalejivybíjí.Umožňujevíceživotníchcyklů–tzn.lzejivícekrátvybítanabít,takževydržídéle,nežkonvenčníDRYbaterie.Lépetakéodolávávýkyvůmpočasí. V souladus evropskýmnařízením2021–(EU)2019/1148oprodejikyselinydobaterií.Funkce:GELtechnologiePřipravenok použitíVRLAbaterieNerozléváse(snadnosepřepravuje)100%bezúdržbováVícepolohovámontážVhodnáidochladnéhopočasíNevyžadujemanipulacis kyselonouSnadnáinstalaceProdlouženáživotnost
BS-BATTERY Bezúdržbová motocyklová baterie BS-BATTERY BTX20CH-BS (YTX20CH-BS)
2 053 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Bezúdržbový akumulátor (VRLA, AGM za sucha nabitý), značení dle normy JIS YTX20CH-BS, 12V 18 Ah CCA 270 A, Rozměry 150x87x161mmUzavřenébezúdržbovébaterie,kterévyužívajítechnologiiplynovérekombinace.Tatotechnologiesnižujenutnostúdržby,protoženenínutnédoplňovatvodu.Bateriejedodávánaspolus kyselinou,kteroujepotřebapředprvnípoužitímnalít,atímbateriiaktivovat.Tytobateriejsouvhodnépromotocykly,skútry,čtyřkolky,aleisněžnéskútryneboplavidla.Výhody:HomologovánoOEMVhodnádochladnéhopočasíVysokývýkonVyššíživotnostNevýhody:JenutnájejíaktivaceNelzeposlatprostřednictvímbalíčku
BS-BATTERY Továrně aktivovaná motocyklová baterie BS-BATTERY BTX20HL (FA) (YTX20HL (FA)) SLA MAX
2 495 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Ve výrobě aktivovaný SLA akumulátor (VRLA, AGM za mokra nabitý), značení JIS YTX20HL, 12V 20Ah CCA 310 A, Rozměry 176x87x154 mmNovébaterieSLA-MAXjsounavrženytak,abynabízelymaximálnívýkonprovelkémotocykly,kterébývajívybavenéspoustouelektroniky(GPS,alarm,audio…).Jsoubezúdržbovéatovárněaktivované,takžeuživatelnemusímanipulovats kyselinouačekat,nežsemubaterienabije.TechnologieAGMv kombinacis konstrukčnímdesignemvytváříideálnípodmínkyprozvýšenívýkonu,prodlouženíživotnostiamaximálníspolehlivost.Výhody:TovárněaktivovanáAbsolutněbezúdržbováPřipravenáprosnadnépoužitíVyššívýkonadelšíživotnostVícepolohovéupevněníHomologovánoOEM
FULBAT Konvenční motocyklová baterie FULBAT FB10L-A2 (YB10L-A2) Včetně balení kyseliny
1 110 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Konvenční olověný kys. akumulátor (za sucha nabitý), dodávaný suchý, vč. balení kyseliny, značení JIS YB10L-A2, 12V 11Ah CCA 160 A, Rozměry 135x90x145Od1.2.2021 vstupujevplatnostnařízení(EU)2019/1148,které zakazuje prodej bateriíobsahujícíelektrolytkoncovémuuživateli.Víceinformacízískáte zde.Cotoprovásznamená?• Pokudjstenašimdealerem,pakodváspotřebujemepouzevyplnittento formulář.Pošletehoprosímnaemail:podpora@motopoint.cz. • Pokudjstekoncovýuživatel,paknásprosím kontaktujte,doporučímevámnejbližšíhodealera,kterýVámbateriiZDARMAzaktivujeapřipravíkosobnímuvyzvednutí. ŘadaDRYsuchýchbateriínabízínesrovnatelnývýběr6Va12Vmodelů.Používásevřaděmotorek,hlavněvčínskýchskútrech.Dodávásesuchá,nenaplněnákyselinou,takžejilzedlouhoskladovat,anižbypotřebovalakontrolučidobíjení.Předprvnímpoužitímjepotřebajinaplnitkyselinou(elektrolytem).Tajedodávánajakosoučástíbalení,vesprávnémmnožství.Funkce:SuchákonstrukceAktivacepředprvnímpoužitímPravidelnáúdržbaavpřípaděpotřebydoplňováníPouzesvisláinstalace6Va12VbaterieBěžnáživotnost
FULBAT Bezúdržbová motocyklová baterie FULBAT FTX24HL-BS (YTX24HL-BS)
2 152 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Bezúdržbový akumulátor (VRLA, AGM za sucha nabitý), značení JIS YTX24HL-BS, 12V 21Ah CCA 350 A, Rozměry 205x87x162mmBaterieřadyMFjenavrženatak,abynabízelavícepohodlíavýkonu.BezúdržbovábaterieMFuvnitřobsahujeabsorpčnímateriál-rouno,neboliAGM(AbsorbedGlassMaterial),dokteréhojekyselina(elektrolyt)napuštěna.Dodáváse,podobnějakoDRYFulbat,suchá,nenaplněnákyselinou,alevčetněkyseliny,díkyčemužjilzedlouhoskladovatbezkontrolováníčidobíjení.Konstrukcebateriejecelkověmodernější.Méněapomalejisevybíjí,umožňujevíceživotníchcyklů–tzn.lzejivícekrátvybítanabít,takževydržídéle,nežkonvenčníDRYbaterie.Lépetakéodolávávýkyvůmpočasí.Funkce:TechnologieAGMDodávános kyselinouPředprvnímpoužitímnutnonaplnitPoaktivacibezúdržbováVyššíživotnícyklusVhodnáidochladnéhopočasíMontáždosvislénebomírněnakloněnépolohyProdlouženáživotnostPoužití:Předzačátkempoužívání,jetřebanaplnitjíkyselinou,kterájesoučástíbalení.Každýčlánekobsahujepřesnětolikkyseliny,kolikpotřebujekaždájednačástbaterie.Baleníelektrolytusepřipevník baterii,dokudseveškerýobsahnevsáknedorouna(savéhomateriáluuvnitřbaterie).Údržba:Bateriejebezúdržbová.Cožznamená,ženemusítekontrolovatadolévatkyselinu(elektrolyt).Jakojakoukolijinoubateriinasvětějialemusímedobíjet. Zpravidlapo2měsícíchnečinnosti.
FULBAT Bezúdržbová motocyklová baterie FULBAT FTX16-BS (YTX16-BS)
1 672 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Bezúdržbový akumulátor (VRLA, AGM za sucha nabitý), značení JIS YTX16-BS, 12V 14Ah CCA 230 A, Rozměry 150x87x161mmBaterieřadyMFjenavrženatak,abynabízelavícepohodlíavýkonu.BezúdržbovábaterieMFuvnitřobsahujeabsorpčnímateriál-rouno,neboliAGM(AbsorbedGlassMaterial),dokteréhojekyselina(elektrolyt)napuštěna.Dodáváse,podobnějakoDRYFulbat,suchá,nenaplněnákyselinou,alevčetněkyseliny,díkyčemužjilzedlouhoskladovatbezkontrolováníčidobíjení.Konstrukcebateriejecelkověmodernější.Méněapomalejisevybíjí,umožňujevíceživotníchcyklů–tzn.lzejivícekrátvybítanabít,takževydržídéle,nežkonvenčníDRYbaterie.Lépetakéodolávávýkyvůmpočasí.Funkce:TechnologieAGMDodávános kyselinouPředprvnímpoužitímnutnonaplnitPoaktivacibezúdržbováVyššíživotnícyklusVhodnáidochladnéhopočasíMontáždosvislénebomírněnakloněnépolohyProdlouženáživotnostPoužití:Předzačátkempoužívání,jetřebanaplnitjíkyselinou,kterájesoučástíbalení.Každýčlánekobsahujepřesnětolikkyseliny,kolikpotřebujekaždájednačástbaterie.Baleníelektrolytusepřipevník baterii,dokudseveškerýobsahnevsáknedorouna(savéhomateriáluuvnitřbaterie).Údržba:Bateriejebezúdržbová.Cožznamená,ženemusítekontrolovatadolévatkyselinu(elektrolyt).Jakojakoukolijinoubateriinasvětějialemusímedobíjet. Zpravidlapo2měsícíchnečinnosti.
BS-BATTERY Továrně aktivovaná motocyklová baterie BS-BATTERY B50N18L-A (FA) (Y50N18L-A (FA)) SLA
2 383 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Ve výrobě aktivovaný SLA akumulátor (VRLA, AGM za mokra nabitý), značení dle normy JIS Y50N18L-A (FA), 12V 21Ah CCA 350 A, Rozměry 205x87x162mmAktivovanéSLAakumulátoryNovágeneracebateriíSLAusnadníkaždémuuživateliživot.Jižžádnámanipulaces kyselinouačekání,nežsebaterienabije.S bateriemiSLAjetomnohemjednodušší.Bezúdržbovébaterie,kteréjsoutovárněaktivované.Bateriejehnedpřipravenak použitíaexistujev širokéškálemodelů.Výhody:TovárněaktivovanáAbsolutněbezúdržbováPřipravenaprosnadnépoužitíVyššívýkonadelšíživotnostOdolnáprotivibracímHomologovánoOEM
FULBAT Gelová baterie FULBAT FTZ7S (YTZ7S)
684 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Gelový akumulátor (VRLA, AGM wet charged), značení JIS YTZ7S, 12V 6Ah CCA 130 A, Rozměry 113x70x105mmBaterieřadyGELjenavrženatak,abynabízelamaximálnívýkonabezpečnost!GELbaterie,jsoupřipravenyk okamžitémupoužití.StejnátechnologiejakovpřípaděMF.Jetotedybezúdržbovábaterie,lidověčastozvaná„gelovka“.Patrněproto,žeuvnitřnajdemeabsorpčnímateriál-rouno,neboliAGM(AbsorbedGlassMaterial),dokteréhojekyselinanapuštěna.JedinýrozdíloprotiMFFulbatjevtom,žeGELbateriejejižnaplněnáelektrolytem(kyselinou)zvýroby.Konstrukcejecelkověmodernější,takžeseméněapomalejivybíjí.Umožňujevíceživotníchcyklů–tzn.lzejivícekrátvybítanabít,takževydržídéle,nežkonvenčníDRYbaterie.Lépetakéodolávávýkyvůmpočasí. V souladus evropskýmnařízením2021–(EU)2019/1148oprodejikyselinydobaterií.Funkce:GELtechnologiePřipravenok použitíVRLAbaterieNerozléváse(snadnosepřepravuje)100%bezúdržbováVícepolohovámontážVhodnáidochladnéhopočasíNevyžadujemanipulacis kyselonouSnadnáinstalaceProdlouženáživotnost
BS-BATTERY Továrně aktivovaná motocyklová baterie BS-BATTERY BB10L-B2 (FA) (YB10L-B2 (FA)) SLA
1 428 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Ve výrobě aktivovaný SLA akumulátor (VRLA, AGM za mokra nabitý), značení dle normy JIS YB10L-B2 (FA), 12V 10Ah CCA 120 A, Rozměry 133x90x145mmAktivovanéSLAakumulátoryNovágeneracebateriíSLAusnadníkaždémuuživateliživot.Jižžádnámanipulaces kyselinouačekání,nežsebaterienabije.S bateriemiSLAjetomnohemjednodušší.Bezúdržbovébaterie,kteréjsoutovárněaktivované.Bateriejehnedpřipravenak použitíaexistujev širokéškálemodelů.Výhody:TovárněaktivovanáAbsolutněbezúdržbováPřipravenaprosnadnépoužitíVyššívýkonadelšíživotnostOdolnáprotivibracímHomologovánoOEM
BS-BATTERY Továrně aktivovaná motocyklová baterie BS-BATTERY BB12AL-A2 (FA) (YB12AL-A2 (FA)) SLA
1 461 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Ve výrobě aktivovaný SLA akumulátor (VRLA, AGM za mokra nabitý), značení dle normy JIS YB12AL-A2 (FA), 12V 12Ah CCA 150 A, Rozměry 134x80x161mmAktivovanéSLAakumulátoryNovágeneracebateriíSLAusnadníkaždémuuživateliživot.Jižžádnámanipulaces kyselinouačekání,nežsebaterienabije.S bateriemiSLAjetomnohemjednodušší.Bezúdržbovébaterie,kteréjsoutovárněaktivované.Bateriejehnedpřipravenak použitíaexistujev širokéškálemodelů.Výhody:TovárněaktivovanáAbsolutněbezúdržbováPřipravenaprosnadnépoužitíVyššívýkonadelšíživotnostOdolnáprotivibracímHomologovánoOEM
BS-BATTERY Továrně aktivovaná motocyklová baterie BS-BATTERY BTX5L (FA) (YTX5L (FA)) SLA
754 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Ve výrobě aktivovaný SLA akumulátor (VRLA, AGM za mokra nabitý), značení dle normy JIS YTX5L (FA), 12V 4Ah CCA 80 A, Rozměry 113x70x105mmAktivovanéSLAakumulátoryNovágeneracebateriíSLAusnadníkaždémuuživateliživot.Jižžádnámanipulaces kyselinouačekání,nežsebaterienabije.S bateriemiSLAjetomnohemjednodušší.Bezúdržbovébaterie,kteréjsoutovárněaktivované.Bateriejehnedpřipravenak použitíaexistujev širokéškálemodelů.Výhody:TovárněaktivovanáAbsolutněbezúdržbováPřipravenaprosnadnépoužitíVyššívýkonadelšíživotnostOdolnáprotivibracímHomologovánoOEM
BS-BATTERY Továrně aktivovaná motocyklová baterie BS-BATTERY BTX7L (FA) (YTX7L (FA)) SLA
1 035 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Ve výrobě aktivovaný SLA akumulátor (VRLA, AGM za mokra nabitý), značení dle normy JIS YTX7L (FA), 12V 6Ah CCA 100 A, Rozměry 113x73x130mmAktivovanéSLAakumulátoryNovágeneracebateriíSLAusnadníkaždémuuživateliživot.Jižžádnámanipulaces kyselinouačekání,nežsebaterienabije.S bateriemiSLAjetomnohemjednodušší.Bezúdržbovébaterie,kteréjsoutovárněaktivované.Bateriejehnedpřipravenak použitíaexistujev širokéškálemodelů.Výhody:TovárněaktivovanáAbsolutněbezúdržbováPřipravenaprosnadnépoužitíVyššívýkonadelšíživotnostOdolnáprotivibracímHomologovánoOEM
BS-BATTERY Bezúdržbová motocyklová baterie BS-BATTERY BT14B-BS (YT14B-BS)
1 435 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Bezúdržbový akumulátor (VRLA, AGM za sucha nabitý), značení dle normy JIS YT14B-BS, 12V 12Ah CCA 210 A, Rozměry 150x69x145mmUzavřenébezúdržbovébaterie,kterévyužívajítechnologiiplynovérekombinace.Tatotechnologiesnižujenutnostúdržby,protoženenínutnédoplňovatvodu.Bateriejedodávánaspolus kyselinou,kteroujepotřebapředprvnípoužitímnalít,atímbateriiaktivovat.Tytobateriejsouvhodnépromotocykly,skútry,čtyřkolky,aleisněžnéskútryneboplavidla.Výhody:HomologovánoOEMVhodnádochladnéhopočasíVysokývýkonVyššíživotnostNevýhody:JenutnájejíaktivaceNelzeposlatprostřednictvímbalíčku
BS-BATTERY Továrně aktivovaná motocyklová baterie BS-BATTERY BT7B-4 (YT7B-4)
1 338 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Ve výrobě aktivovaný SLA akumulátor (VRLA, AGM za mokra nabitý), značení dle normy JIS YT7B-4, 12V 6,5Ah CCA 110 A, Rozměry 150x65x93mmAktivovanéSLAakumulátoryNovágeneracebateriíSLAusnadníkaždémuuživateliživot.Jižžádnámanipulaces kyselinouačekání,nežsebaterienabije.S bateriemiSLAjetomnohemjednodušší.Bezúdržbovébaterie,kteréjsoutovárněaktivované.Bateriejehnedpřipravenak použitíaexistujev širokéškálemodelů.Výhody:TovárněaktivovanáAbsolutněbezúdržbováPřipravenaprosnadnépoužitíVyššívýkonadelšíživotnostOdolnáprotivibracímHomologovánoOEM
BS-BATTERY Konvenční motocyklová baterie BS-BATTERY BB7C-A (YB7C-A) Včetně balení kyseliny
1 035 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Konvenční olověný kyselinový akumulátor (za sucha nabitý), dodávaný suchý, vč. balení kyseliny, JIS YB7C-A, 12V 8Ah CCA 85 A, Rozměry 129x89x114mmTentotypbaterievámbohuželnemůžemeodeslatprostřednictvímbalíčku.Rádivámjialepřipravíme,nabijemeamůžetesijíosobněvyzvednoutunásnaprodejně,výdejnímmístě.JetodíkynovémunařízeníEU2019/1148,které zakazuje prodejbateriíobsahujícíelektrolytkoncovémuuživateli.Pokudjstez dálky,zavolejte,pomůžemeváms výběrembaterie,kteroumůžemeodeslatbalíčkem. Konvenčníbaterieplněnéolověnoukyselinou.Jsoudodáványs balíčkemkyseliny,kterýjepotřebapředprvnímpoužitínalít,čímžsebaterieaktivuje.DíkytechnologiiHighPerformancejesníženasulfatacedestičekv baterii.Tozaručujedelšívýdržbaterie,zejménav pohotovostnímrežimu.Výhody:PřiuskladněnínenítřebadobíjetTechnologieHighPerformance6a12VbaterieNevýhody:PouzesvisláinstalaceMusíbýtkontrolována,případnědolévánavodouJenutnájejíaktivaceNelzeposlatprostřednictvímbalíčku
BS-BATTERY Konvenční motocyklová baterie BS-BATTERY BB3L-B (YB3L-B) Včetně balení kyseliny
422 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Konvenční olověný kyselinový akumulátor (za sucha nabitý), dodávaný suchý, vč. balení kyseliny, JIS YB3L-B, 12V 3Ah CCA 30 A, Rozměry 98x56x109mmTentotypbaterievámbohuželnemůžemeodeslatprostřednictvímbalíčku.Rádivámjialepřipravíme,nabijemeamůžetesijíosobněvyzvednoutunásnaprodejně,výdejnímmístě.JetodíkynovémunařízeníEU2019/1148,které zakazuje prodejbateriíobsahujícíelektrolytkoncovémuuživateli.Pokudjstez dálky,zavolejte,pomůžemeváms výběrembaterie,kteroumůžemeodeslatbalíčkem. Konvenčníbaterieplněnéolověnoukyselinou.Jsoudodáványs balíčkemkyseliny,kterýjepotřebapředprvnímpoužitínalít,čímžsebaterieaktivuje.DíkytechnologiiHighPerformancejesníženasulfatacedestičekv baterii.Tozaručujedelšívýdržbaterie,zejménav pohotovostnímrežimu.Výhody:PřiuskladněnínenítřebadobíjetTechnologieHighPerformance6a12VbaterieNevýhody:PouzesvisláinstalaceMusíbýtkontrolována,případnědolévánavodouJenutnájejíaktivaceNelzeposlatprostřednictvímbalíčku
BS-BATTERY Konvenční motocyklová baterie BS-BATTERY BB14-B2 (YB14-B2) Včetně balení kyseliny
1 423 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Konvenční olověný kyselinový akumulátor (za sucha nabitý), dodávaný suchý, vč. balení kyseliny, JIS YB14-B2, 12V 14Ah CCA 175 A, Rozměry 134x89x166mmTentotypbaterievámbohuželnemůžemeodeslatprostřednictvímbalíčku.Rádivámjialepřipravíme,nabijemeamůžetesijíosobněvyzvednoutunásnaprodejně,výdejnímmístě.JetodíkynovémunařízeníEU2019/1148,které zakazuje prodejbateriíobsahujícíelektrolytkoncovémuuživateli.Pokudjstez dálky,zavolejte,pomůžemeváms výběrembaterie,kteroumůžemeodeslatbalíčkem. Konvenčníbaterieplněnéolověnoukyselinou.Jsoudodáványs balíčkemkyseliny,kterýjepotřebapředprvnímpoužitínalít,čímžsebaterieaktivuje.DíkytechnologiiHighPerformancejesníženasulfatacedestičekv baterii.Tozaručujedelšívýdržbaterie,zejménav pohotovostnímrežimu.Výhody:PřiuskladněnínenítřebadobíjetTechnologieHighPerformance6a12VbaterieNevýhody:PouzesvisláinstalaceMusíbýtkontrolována,případnědolévánavodouJenutnájejíaktivaceNelzeposlatprostřednictvímbalíčku
BS-BATTERY Konvenční motocyklová baterie BS-BATTERY BB12A-B (YB12A-B) Včetně balení kyseliny
1 382 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Konvenční olověný kyselinový akumulátor (za sucha nabitý), dodávaný suchý, vč. balení kyseliny, JIS YB12A-B, 12V 12Ah CCA 175 A, Rozměry 134x80x160mmTentotypbaterievámbohuželnemůžemeodeslatprostřednictvímbalíčku.Rádivámjialepřipravíme,nabijemeamůžetesijíosobněvyzvednoutunásnaprodejně,výdejnímmístě.JetodíkynovémunařízeníEU2019/1148,které zakazuje prodejbateriíobsahujícíelektrolytkoncovémuuživateli.Pokudjstez dálky,zavolejte,pomůžemeváms výběrembaterie,kteroumůžemeodeslatbalíčkem. Konvenčníbaterieplněnéolověnoukyselinou.Jsoudodáványs balíčkemkyseliny,kterýjepotřebapředprvnímpoužitínalít,čímžsebaterieaktivuje.DíkytechnologiiHighPerformancejesníženasulfatacedestičekv baterii.Tozaručujedelšívýdržbaterie,zejménav pohotovostnímrežimu.Výhody:PřiuskladněnínenítřebadobíjetTechnologieHighPerformance6a12VbaterieNevýhody:PouzesvisláinstalaceMusíbýtkontrolována,případnědolévánavodouJenutnájejíaktivaceNelzeposlatprostřednictvímbalíčku
BS-BATTERY Konvenční motocyklová baterie BS-BATTERY BB14-B2 (YB14-B2)
1 016 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Konvenční olověný kyselinový akumulátor (za sucha nabitý), dodávaný suchý, bez kyseliny, značení JIS YB14-B2, 12V 14Ah CCA 175 A, Rozměry 134x89x166mmTentotypbaterievámbohuželnemůžemeodeslatprostřednictvímbalíčku.Rádivámjialepřipravíme,nabijemeamůžetesijíosobněvyzvednoutunásnaprodejně,výdejnímmístě.JetodíkynovémunařízeníEU2019/1148,které zakazuje prodejbateriíobsahujícíelektrolytkoncovémuuživateli.Pokudjstez dálky,zavolejte,pomůžemeváms výběrembaterie,kteroumůžemeodeslatbalíčkem.
BS-BATTERY Bezúdržbová motocyklová baterie BS-BATTERY BT12A-BS (YT12A-BS)
1 234 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Bezúdržbový akumulátor (VRLA, AGM za sucha nabitý), značení dle normy JIS YT12A-BS, 12V 10Ah CCA 175 A, Rozměry 150x88x105mmUzavřenébezúdržbovébaterie,kterévyužívajítechnologiiplynovérekombinace.Tatotechnologiesnižujenutnostúdržby,protoženenínutnédoplňovatvodu.Bateriejedodávánaspolus kyselinou,kteroujepotřebapředprvnípoužitímnalít,atímbateriiaktivovat.Tytobateriejsouvhodnépromotocykly,skútry,čtyřkolky,aleisněžnéskútryneboplavidla.Výhody:HomologovánoOEMVhodnádochladnéhopočasíVysokývýkonVyššíživotnostNevýhody:JenutnájejíaktivaceNelzeposlatprostřednictvímbalíčku
BS-BATTERY Bezúdržbová motocyklová baterie BS-BATTERY BTX16-BS (YTX16-BS)
1 937 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Bezúdržbový akumulátor (VRLA, AGM za sucha nabitý), značení dle normy JIS YTX16-BS, 12V 14Ah CCA 230 A, Rozměry 150x87x161mmUzavřenébezúdržbovébaterie,kterévyužívajítechnologiiplynovérekombinace.Tatotechnologiesnižujenutnostúdržby,protoženenínutnédoplňovatvodu.Bateriejedodávánaspolus kyselinou,kteroujepotřebapředprvnípoužitímnalít,atímbateriiaktivovat.Tytobateriejsouvhodnépromotocykly,skútry,čtyřkolky,aleisněžnéskútryneboplavidla.Výhody:HomologovánoOEMVhodnádochladnéhopočasíVysokývýkonVyššíživotnostNevýhody:JenutnájejíaktivaceNelzeposlatprostřednictvímbalíčku
BS-BATTERY Továrně aktivovaná motocyklová baterie BS-BATTERY 53030 (FA)
3 035 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Ve výrobě aktivovaný SLA akumulátor (VRLA, AGM za mokra nabitý), značení dle normy JIS YTX12 (FA), 12V 30Ah CCA 300 A, Rozměry 178x123x166 mmAktivovanéSLAakumulátoryNovágeneracebateriíSLAusnadníkaždémuuživateliživot.Jižžádnámanipulaces kyselinouačekání,nežsebaterienabije.S bateriemiSLAjetomnohemjednodušší.Bezúdržbovébaterie,kteréjsoutovárněaktivované.Bateriejehnedpřipravenak použitíaexistujev širokéškálemodelů.Výhody:TovárněaktivovanáAbsolutněbezúdržbováPřipravenaprosnadnépoužitíVyššívýkonadelšíživotnostOdolnáprotivibracímHomologovánoOEM
BS-BATTERY Továrně aktivovaná motocyklová baterie BS-BATTERY BTX14HL (FA) (YTX14HL (FA)) SLA MAX
1 979 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Ve výrobě aktivovaný SLA akumulátor (VRLA, AGM za mokra nabitý), značení dle normy JIS YTX14HL, 12V 14Ah CCA 220 A, Rozměry 149x87x144 mm.NovébaterieSLA-MAXjsounavrženytak,abynabízelymaximálnívýkonprovelkémotocykly,kterébývajívybavenéspoustouelektroniky(GPS,alarm,audio…).Jsoubezúdržbovéatovárněaktivované,takžeuživatelnemusímanipulovats kyselinouačekat,nežsemubaterienabije.TechnologieAGMv kombinacis konstrukčnímdesignemvytváříideálnípodmínkyprozvýšenívýkonu,prodlouženíživotnostiamaximálníspolehlivost.Výhody:TovárněaktivovanáAbsolutněbezúdržbováPřipravenáprosnadnépoužitíVyššívýkonadelšíživotnostVícepolohovéupevněníHomologovánoOEM
BS-BATTERY Náhradní kabely pro připojení nabíječky BS Battery BS-BATTERY PA01
233 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Tyto náhradní kabely jednoduše připojíte k terminálům baterie a necháte namontované na motocyklu. V případě nabíjení pouze připojíte nabíječku pomocí
JMT Lithiová baterie JMT YTX9-FP
2 489 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Lithium-iontové baterie od JMT, high-tech pro váš motocykl. 12V 3Ah, rozměry 150x87x105, značení dle normy JIS YTX9-FP
JMT Lithiová baterie JMT YTZ5S-FP
2 399 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Lithium-iontové baterie od JMT, high-tech pro váš motocykl. 12V 2Ah, rozměry 113x69x85;105
JMT Lithiová baterie JMT YTX14AH-FP
5 259 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Lithium-iontové baterie od JMT, high-tech pro váš motocykl. 12V 4Ah, rozměry 134x75x133;140;168;175, značení dle normy JIS YTX14AH-FP
BS-BATTERY Tester baterie BS-BATTERY BT01
363 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024

V naší široké nabídce baterií a nabíječek pro motorky najdete ty nejvýkonnější a nejspolehlivější produkty na trhu. Nabízíme baterie různých druhů a kapacit, které dokážou dodat dostatek energie vašemu stroji, ať už jedete na dlouhé cesty nebo si užíváte adrenalinové jízdy na okruhu. Naše nabíječky jsou navrženy tak, aby vám umožnily snadné a bezpečné nabíjení vaší motorky přímo u vás doma. Díky moderním technologiím poskytují rychlé a efektivní nabíjení, které prodlužuje životnost baterie a snižuje riziko výpadků energie při nejnevhodnějších situacích. Veškeré naše produkty jsou vysoce kvalitní a spolehlivé, vyráběné nejlepšími výrobci na trhu. Nabízíme také širokou škálu příslušenství, jako jsou kabely, adaptéry a ochranné obaly, které vám pomohou chránit vaši baterii a nabíječku před poškozením. S důrazem na bezpečnost a výkon vám můžeme garantovat, že naše baterie a nabíječky vám budou sloužit dlouho a spolehlivě. Vyberte si z naší široké nabídky, která obsahuje různé značky, typy a kapacity, a pořiďte si ty nejlepší produkty pro motorku na trhu. S námi nezůstanete nikdy bez energie!

Image
Produkty

Populární produkty

Měnič napětí 12V / 230V (300W)
1 060 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Vložka Rezaw-Plast Toyota ProAce 2016- (L2)
2 799 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Sluneční clony Škoda Octavia III. 2017- (sedan, zadní stěrač)
2 590 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Ochranná lišta hrany kufru Ford Kuga 2020- (tmavá, matná)
1 350 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Hankook Ventus Prime 4 K135 ( 205/50 R17 93W XL 4PR SBL )
2 764 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Hankook Kinergy 4S² X H750A ( 255/45 ZR20 105W XL 4PR, SBL )
5 873 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Uniroyal RainSport 5 ( 215/40 R18 89Y XL EVc )
3 087 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Vredestein Wintrac Pro ( 255/50 R19 107V XL )
6 297 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Kumho Solus 4S HA32 ( 215/65 R17 103V XL )
2 952 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Goodyear UltraGrip Performance + ( 265/40 R21 105H XL EVR, MO )
7 498 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Hankook Winter i*cept RS3 (W462) ( 195/55 R15 85H SBL )
2 825 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
IXS Kukla iXS COMFORT X93003 černý
249 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Product Images
Sleva 25%
HJC helma C91 pearl white
2 990 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Product Images
Doručení zdarma
Product Images
Doručení zdarma
Proč my

Proč si nás lidé vybírají

Service
Rychlé dodání

Po celé ČR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečení platby

Service
Snadná reklamace

Snadná reklamace zboží

Service
Podpora

Podpora na telefonu a emailu

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99