Nástroje

Image
Muc-Off Kartáč na řetěz MUC-OFF 350
556 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
KartáčnařetězMuc-Offjezákladnímnástrojemproudrženíčistéhoahladkéhochoduřetězuvašehomotocyklu.Víceúčelový,ergonomickytvarovanýkartáčjenavržentak,abyčistilvždy3stranyřetězu,jehoštětinypronikajíhlubokomezičlánkyaválečkyprohlubšíčištění,cožvšepomáháudržetvášřetězdélevoptimálnímstavu. Prodosaženínejlepšíchvýsledkůnaneste"Muc-OffChainCleaner"nasuchýmotocyklovýřetězaroznestejejpomocí"Kartáčenařetěz".pocelédélceřetězu.Pravidelněnanášejtedalšíčisticíprostředeknařetěz,omyjtejejvodouanechteuschnoutpřednanesenímvybranéhomazivanařetězMuc-Off(specifickéhopropovětrnostnípodmínky)prodosaženínejlepšíchadlouhotrvajícíchvýsledků. Upozornění:Prozachovánívýkonuvšechkartáčůsevyhnětepoužitísvařícívodouanahorkýchčástech.Doporučujemepoužívatteplouvoduapředpoužitímnechatvšechnyhorkédílyvychladnout. VLASTNOSTI-Pevnénylonovéštětinyprorychléodstraňovánínečistotiztěchnaejšpinavějšíchřetězů.-Ergonomickýtvarpropohodlíastabilitu-Dlouhýkoneckartáčejeideálníprorozrušováníšpínyanečistotzpředníchazadníchřetězovýchkol.-Vhodnýprovětšinuvelikostíatypůřetězů,včetně:StandardnířetězyO,XaZ-kroužek.
Muc-Off Kartáč na převody MUC-OFF 368
328 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
Odložtetenstarýštětec-mámelepšířešení. Proniknoutdonejhlubšíchanejtemnějšíchčástívašehohnacíhoústrojímůžebýtbezsprávnéhonástrojeproblém.Protojsmevyvinulinášvysocekvalitníkartáčnahnacíústrojí.Tentoštětec,kterýsepyšnízákeřným,celočernýmpovrchem,jedokonalýmkouskemvýbavy,snímžmůžeteběhemokamžikunanéstnášbiočističnařetěz,kazetu,mechanikuařetězovákola. Upozornění:Prozachovánívýkonuvšechkartáčůsevyhnětepoužitísvařícívodouanahorkédíly.Doporučujemepoužívatteplouvoduapředpoužitímnechatvšechnyhorkédílyvychladnout. VLASTNOSTI-Vysocekvalitnínylonovéštětiny-Tvarovanésilikonovévložkypropohodlnéastabilníuchopení-Matnýčernýpovrch-Tvarpřipomínajícíštětecumožňujesnadnénanášeníčisticíhoprostředku 
Muc-Off Kartáč na pneumatiky a kazety MUC-OFF 369
328 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
Drhnutínečistotzplášťůakazetypodlouhéjízděmůžebýtnáročné,protojsmenavrhlispeciálníkartáč,kterývámtutopráciusnadní.Nadprůměrnětuhénylonovéštětinysiporadísveškeroušpínou,kterouvašekolonasbíralonasilnicinebonastezce.StačínapostiženámístanastříkattrochunašehorůžovéhočističeNanoTechBikeCleaner,promíchatkartáčemnapláštěakazetyaopláchnout. Upozornění:Prozachovánívýkonuvšechkartáčůsevyhnětepoužitísvařícívodouanahorkéčásti.Doporučujemepoužívatteplouvoduapředpoužitímnechatvšechnyhorkédílyvychladnout. VLASTNOSTI-Tuhénylonovéštětiny-Tvarovanésilikonovévložkypropohodlnéastabilníuchopení-Matnýčernýpovrch-Speciálnítvarumožňujesnadnénanášeníčisticíhoprostředku 
Muc-Off Měkký kartáč na mytí MUC-OFF 370
379 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
Náš kartáč se slinutými štětinami Soft Washing Brush je navržen tak, aby čistil rám a komponenty kol a motocyklů a zároveň pečoval o jemné povrchové úTentoměkkýmycíkartáčbylnavrženseslinutousměsíštětin,abystemohličistitrámasoučástikolaazároveňpečovatojemnépovrchovéúpravy.Jehojedinečnákonstrukcemánárazuvzdornourukojeťsdvojitouhustotou,kteránekloužeanivextrémníchpodmínkách,nadměrněvelkouhlavuprorychléčištěnívelkýchplochapogumovanénárazovézónypromaximálníochranu. Upozornění:Prozachovánívýkonuvšechkartáčůsevyvarujtepoužitísvařícívodouanahorkédíly.Doporučujemepoužívatteplouvoduapředpoužitímnechatvšechnyhorkéčástivychladnout. VLASTNOSTI-Pogumovanéokrajepromaximálníochranu-Nadměrněvelkáhlavaprorychléčištění-Rukojeťsdvojitouhustotoupropevnýúchop
Muc-Off Kartáč na detailing MUC-OFF 372
277 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
Náš detailingový kartáč je ideální pro odstraňování těžko odstranitelných nečistot, bláta a silniční špíny.KartáčMuc-OffDetailingBrushjeideálníprodosaženítěžkoodstranitelnýchnečistotnanábojíchadalšíchúzkýchmístech,jakojsoudržákyodpruženínebokorunkyvidlic.Jehojedinečnákonstrukcesevyznačujepevnou,nárazuvzdornourukojetí,kteránekloužeanivextrémníchpodmínkách,odolnýminylonovýmištětinamiapogumovanýminárazovýmizónamipromaximálníochranuchoulostivýchpovrchů.Upozornění:Prozachovánívýkonuvšechkartáčůsevyhnětepoužitísvařícívodouanahorkýchdílech.Doporučujemepoužívatteplouvoduapředpoužitímnechatvšechnyhorkéčástivychladnout. VLASTNOSTI-Pogumovanénárazovézónyproochranupovrchu-Odolnénylonovéštětiny-Nárazuvzdornárukojeť
Muc-Off Sada prémiových kartáčů na mytí 5 ks MUC-OFF 206
1 340 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
Obsahuje všech pět kartáčů Muc-Off v praktickém sáčku.ObsahujevšechpětkartáčůMuc-Offvpraktickémúložnémsáčku:Nášměkkýmycíkartáčseslinutýmištětinamijeurčenkčištěnírámuakomponentůazároveňkpéčiojemnépovrchovéúpravy.Jehozcelanovýdesignsevyznačujepevnou,nárazuvzdornourukojetí,kteránekloužeanivextrémníchpodmínkách,nadměrněvelkouhlavouprorychléčištěnívelkýchplochapogumovanýminárazovýmizónamipromaximálníochranu.Nášdetailníkartáčjeideálníprodosaženítěžkoodstranitelnýchnečistotnařetězovýchkolech,nábojíchadalšíchúzkýchmístech,jakojsoudržákyodpruženínebokorunkyvidlic.Jehonovákonstrukcemápevnou,nárazuvzdornourukojeť,kteránekloužeanivextrémníchpodmínkách,odolnénylonovéštětinyapogumovanénárazovézónypromaximálníochranuchoulostivýchpovrchů.Nášdrápovýkartáčmávysocekvalitníkonstrukcistrojicíkartáčovýchhlavsodolnýminylonovýmištětinamiaintegrovanouškrabkouproodstraňováníbláta.Jeideálníprořetěz,kazetuařetězovákolaajedokoncekompatibilnís10rychlostmi.Náškartáčnakolaakomponentyjetvarovanýatvarovanýspeciálněprosnadnéčištěníráfkůapaprsků.Jehojedinečnákonstrukcemánárazuvzdornourukojeťsdvojitouhustotouaodolnénylonovéštětiny.Nášdvouhrotýkartáčjeideálníprodosaženítěžkoodstranitelnýchnečistotnapaprscích,kotoučích,tlumičích,klikách,převodnícíchapedálech.Jehokonstrukcesevyznačujepevnou,nárazuvzdornourukojetí,kteránekloužeanivextrémníchpodmínkách,aodolnýminylonovýmištětinami.Dvojitékartáčovéhlavylzeměnitapřemisťovat,abystedosáhliidotěchnejtěsnějšíchmíst.Upozornění:Prozachovánívýkonuvšechkartáčůsevyhnětepoužitísvařícívodouanahorkýchčástech.Doporučujemepoužívatteplouvoduapředpoužitímnechatvšechnyhorkéčástivychladnout.VLASTNOSTI-Složeníseslinutýmištětinamiprobezpečnéčištění-Pogu
GS27 Čistící ubrousky na všechny povrchy
550 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
GS27 Čistící ubrousky na všechny povrchyALL SURFACES ULTRA CLEANING WIPES čistí, leští a chrání povrchy v jednom kroku. Skvělý pomocník na cesty i do každé garáže. Můžete tak čistit a leštit v jednom kroku bez použití vody. Velmi kompletní produkt, který vám umožní vyčistit všechny povrchy vašeho kola, motocyklu, čtyřkolky nebo vozidla a bez zanechání nežádoucích stop na povrchu.Odstraní i velmi odolnou špínu (stopy hmyzu, asfaltu, dehtu, soli atd.).Použitelný na všech typech povrchů, včetně matných i lakovaných.Poskytuje ochranu a hluboký lesk.Rychlý, efektivní a snadno použitelný produkt pro péči o jízdní kola a motocykly - vhodný na cesty.Bez obsahu silikonu.Nezanechává šmouhy.
MUC-OFF Silikonové mycí rukavice
240 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
MUC-OFF Silikonové mycí rukaviceS touto novinkou přiložíte doslova ruku k dílu a věc se podaří. Tyto rukavice představují super pomocníka na mytí. Jsou vyrobeny z odolného a vysoce pevného silikonu a díky nim je čištění těsných a nedostupných míst rychlejší a snadnější než kdy dříve. Díky flexibilním štětinám pokrývající dlaň a všechny prsty budete lámat jeden rekord v rychlosti mytí za druhým.  Stačí nastříkat náš čistič MUC-OFF NANO TECH BIKE CLEANER  a vydrhnout všechnu špínu. 
MUC-OFF Silikonové mycí rukavice - L
240 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
MUC-OFF Silikonové mycí rukaviceS touto novinkou přiložíte doslova ruku k dílu a věc se podaří. Tyto rukavice představují super pomocníka na mytí. Jsou vyrobeny z odolného a vysoce pevného silikonu a díky nim je čištění těsných a nedostupných míst rychlejší a snadnější než kdy dříve. Díky flexibilním štětinám pokrývající dlaň a všechny prsty budete lámat jeden rekord v rychlosti mytí za druhým.  Stačí nastříkat náš čistič MUC-OFF NANO TECH BIKE CLEANER  a vydrhnout všechnu špínu. 
MUC-OFF Silikonové mycí rukavice - M
240 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
MUC-OFF Silikonové mycí rukaviceS touto novinkou přiložíte doslova ruku k dílu a věc se podaří. Tyto rukavice představují super pomocníka na mytí. Jsou vyrobeny z odolného a vysoce pevného silikonu a díky nim je čištění těsných a nedostupných míst rychlejší a snadnější než kdy dříve. Díky flexibilním štětinám pokrývající dlaň a všechny prsty budete lámat jeden rekord v rychlosti mytí za druhým.  Stačí nastříkat náš čistič MUC-OFF NANO TECH BIKE CLEANER  a vydrhnout všechnu špínu. 
MUC-OFF Silikonové mycí rukavice - S
240 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
MUC-OFF Silikonové mycí rukaviceS touto novinkou přiložíte doslova ruku k dílu a věc se podaří. Tyto rukavice představují super pomocníka na mytí. Jsou vyrobeny z odolného a vysoce pevného silikonu a díky nim je čištění těsných a nedostupných míst rychlejší a snadnější než kdy dříve. Díky flexibilním štětinám pokrývající dlaň a všechny prsty budete lámat jeden rekord v rychlosti mytí za druhým.  Stačí nastříkat náš čistič MUC-OFF NANO TECH BIKE CLEANER  a vydrhnout všechnu špínu. 
MUC-OFF Myčka na motocykly (kompletní sada)
5 510 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
MUC-OFF Myčka na kola a motocykly (kompletní sada)PŘEDSTAVUJEME PRVNÍ MYČKU NA SVĚTĚ, KTERÁ JE URČENA SPECIÁLNĚ NA KOLA A MOTOCYKLY.  MUC-OFF navrhl myčku, kterou vybavil třemi unikátními tlakovými nástavci, aby zajistil, že myčka MUC-OFF PRESSURE WASHER nepoškodí žádné z ložisek ani citlivých povrchů. Myčku připojíte na vodu do zásuvky a jste připraveni na profesionální mytí.TLAKOVÁ MYČKA - TECHNICKÉ PARAMETRY:Výkon motoru: 1200 W.Napětí: 220-240 V.Typ motoru: s karbonovými kartáči.Provozní tlak: 70 bar.Přípustný tlak: 100 bar.Maximální tlak vody na vstupu: 1,2 MPa.Provozní průtok: 5,5L/min.Maximální průtok: 6,5L/min.Maximální teplota vody: 50 °C.Třída odolnosti: IPX5.Váha: 5,6 kg.Délka napájecího kabelu: 5m.TLAKOVÉ NÁSTAVCE:1x pro jízdní kola. Bezpečný k ložiskům a tlumičům.1x pro motocykly. S vyšším tlakem, který je stále bezpečný k ložiskům a tlumičům.1x nastavitelný tlakový nástavec. Nastavitelný vyšší tlak na velkou špínu na Vašich pneumatikách nebo kdekoliv jinde, kde je třeba použít vyšší tlak.PRESSURE WASHER BAG - Myčka je zabalena do vodotěsného vaku, který udrží Vaši myčku vždy v suchu a hezky uklizenou. Myčka je tak stále připravena k použití, aniž byste o ni v garáži zakopávali!Voděodolný PVC materiál.Velmi pevná rukojeť pro vysoké zatížení.Přední skladovací kapsa na zip.Zadní síťovaná kapsa na příslušenství.2x boční síťované kapsy na příslušenství.SNOW FOAM LANCE (zpěňovač) - Společně s naší tlakovou myčkou jsme vyvinuli speciální nízkotlaký zpěňovač pro výrobu sněhové pěny, která nepoškodí citlivé části, ale přemění Vaši láhev MUC-OFF NANO TECH BIKE CLEANER na hustou sněhovou pěnu pr
Muc-Off Sada kartáčů Muc-Off 5x Brush Set
1 059 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
Sada speciálních kartáčů Muc-Off určených pro dokonalé vyčištění všech částí motocykl včetně těžko dostupných. Všechny kartáče Muc-Off se vyznačují vysokou mechanickou odolností těla i tvrdostí štětin.Sada kartáčů Muc-Off obsahuje:Kartáč pro obtížně dostupné místa Claw BrushKartáč na čištění rámu, vidlic či středů Detailing BrushKartáč k čištění velkých ploch Soft Washer BrushKartáč k čištění disků, vidlic, ráfků Two Prong BrushKartáč na čištění brzdového systému Wheel and Component BrushMuc-Off CLAW BRUSHKartáč na čištění motorky Muc-Off Claw Brush ideální pro obtížně dostupné prostory. Výrazně usnadňuje čištění motorky a dostane se tam, kam žádný jiný kartáč nedosáhne.Kartáč Muc-Off DETAILING BRUSHKartáč na čištění motorky Muc-Off Detailing Brush je určen pro řetězová kolečka, rozety, středy kol a jinak nepřístupná místa jako jsou například nastavovací šroubky vidlic či koruna předních teleskopů. Kartáč Muc Off má tuhé, nárazuvzdorné tělo a odolné nylonové štětiny ideální pro rozrušení zatvrdlé špíny.Kartáč Muc-Off SOFT WASHING BRUSH Vysoce kvalitní kartáč Muc-Off konstruován k čištění velkých a na poškození velmi náchylných ploch, jakou jsou lakované a eloxované partie. Hlava kartáče Muc-Off je velmi hustě osázená odolnými štětinami. Konce štětin jsou speciálně řezané laserem pro zachování jemnosti a šetrnosti. 
Muc-Off Kartáč na čištění řetězu Muc-Off Chain Brush
383 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
Kartáč na údržbu řetězu Muc-Off Chain Brush s vysokou hustotou štětinek pro doknalé a rychlé čištění řetězu. Kartáč Muc-Off je vhodný na většinu motocyklových řetězu, snadno se používá a rychle čiští řetěz od špíny. Dlouhé štětinky pomáhají odstranit nečistotu i z obtížněji dostupných míst.Prodlužte život vašeho řetězu s Muc-Off kartáčem Chain Brush!
Muc-Off Kartáč Muc-Off Tyre & Cassette Brush
270 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
Dostaňte snadno a rychle špínu z rozety a vůbec kompletně z celého hnacího ústrojí. Občas to bývá problém, ale s kartáčem Muc-Off Tyre & Cassette Brush si snadno poradíte s každou špínou. Kartáč má speciální štětinky, pevnější, než jsou běžné nylonové, snadno urychlí a usnadní práci při kompletní péči o motocykl.Díky tvarované silikonové rukojeti se vám kartáč bude dobře držet.
Muc-Off Štětec na čištění motorky Muc-Off Drivetrain Detailing Brush
270 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
Speciální štětec, kartáč Muc-Off, který dosáhne do těch nejskrytějších zákoutí hnacího ústojí, kde zamete se špínou. Štětec Muc-Off Drivetrain Detailing Brush má velmi pevné nylonové štětiny, které snadno a rychle odstraní špínu z vaší motorky. Štětec má tvarovanou silikonovou rukojeť pro pevné a stabilní uchopení.Zameťte se špínou se speciálním štětcem Muc-Off Drivetrain Detailing Brush!
EK Dělička a nýtovačka řetězu EK CRT-50AS
7 766 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
Dělička a nýtovačka řetězu pro profesionální použití; nová verze
EK Měrka řetězu EK 420
269 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
měrka řetězu
GS27 Kartáč na mytí ULTRA EFFICIENT BRUSH
270 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
GS27 Kartáč na mytí ULTRA EFFICIENT BRUSHGS27 ULTRA EFFICIENT BRUSH je díky robustní rukojeti a měkkým štětinám skvělým pomocníkem na odstranění odolných nečistot a zajišťuje dokonalé mytí špinavého povrchu. Pogumovaná hlava a rukojeť kartáče zajišťují maximální ohleduplnost při dotyku s čištěným povrchem a zároveň eliminují proklouznutí mokrého kartáče v ruce. Ideální pro mytí ráfků a pneumatik.Žádné nebezpečí poškrábání díky pogumované hlavě kartáče.Ideální na mytí špatně dostupných míst.

Hledáte kvalitní nástroje pro dokonalý vzhled a péči o sebe? V naší podkategorii Nástroje pod kategorií Kosmetika najdete široký sortiment nástrojů, které vám pomohou dosáhnout profesionálních výsledků. Odčerveňování tváře, upravování obočí, nehtů nebo zajištění dokonalého líčení - u nás najdete přesně to, co potřebujete! Nabízíme široký výběr různých typů a stylů nástrojů pro všechny vaše kosmetické potřeby. Naše značky vyrábějí nástroje s maximální precizností a z nejkvalitnějších materiálů, takže můžete být jisti, že vám vydrží dlouho a poskytnou vám profesionální výsledky. Nákup nástrojů u nás je jednoduchý a pohodlný. Stačí si vybrat ten správný nástroj na základě vašich potřeb a přidat ho do košíku. Pokud se potřebujete poradit nebo máte otázky, dejte nám vědět a rádi vám pomůžeme. Naše zákaznická podpora je připravena vám poskytnout veškeré potřebné informace a rady. Za výběrem našich nástrojů stojí náš tým odborníků, kteří se orientují v nejnovějších trendech a technikách. Díky tomu můžeme zaručit, že každý nástroj v naší nabídce je kvalitní a splňuje vysoké standardy. Chceme, aby každá žena měla možnost vytvářet si dokonalý vzhled bez ohledu na svůj rozpočet. Podpora krásy začíná u nástrojů! Vyberte si tu správnou nástrojovou soupravu nebo si doplňte svou sbírku o nové kousky. Dejte svému vzhledu ten správný lesk se skvělými nástroji z naší podkategorie Nástroje v kategorii Kosmetika. Vaše spokojenost a krása jsou pro nás prioritou. Nakupujte u nás a užívejte si každý den krásného a profesionálního vzhledu!

Image
Kategorie

Procházet podle kategorie

Produkty

Populární produkty

Gumové autokoberce Rezaw-Plast VW Touareg 2010-2018
1 449 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Plastová vana do kufru Rezaw-Plast Renault Megane 2015- (hb)
552 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Ofuky oken Renault Laguna 2001-2007 (přední)
690 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Textilní autokoberce Vopi Peugeot 301 2012-2020
790 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Textilní autokoberce Vopi Jaguar XF 2015-
1 090 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Gumová vana do kufru Rigum VW Sharan 2010-2022 (5 míst)
1 199 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Hankook Kinergy Eco 2 K435 ( 195/55 R16 87H 4PR SBL )
2 338 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Nokian Powerproof SUV ( 265/45 ZR20 108Y XL Aramid Sidewalls )
6 053 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Yokohama Advan Sport (V105S) ( 275/30 ZR19 (96Y) XL RPB )
6 251 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Continental ContiSportContact 3 SSR ( 235/45 R17 97W XL runflat )
4 085 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Pirelli Winter SottoZero 3 Run Flat ( 225/45 R18 91H AR, runflat )
4 833 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Product Images
Doručení zdarma
MBW Dámská stylová kožená bunda MBW BETTY - černá
5 390 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
MIW Vzduchový filtr MIW K2175 (alt. HFA2901)
529 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
EBC Brzdové destičky EBC FA124/2V
741 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Product Images
Sleva 34%
NG Brzdový kotouč NG 1331
1 827 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Product Images
Doručení zdarma
PUIG Plexi štít PUIG RAPTOR 2127F tmavá kouřová
1 790 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Product Images
Doručení zdarma
Proč my

Proč si nás lidé vybírají

Service
Rychlé dodání

Po celé ČR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečení platby

Service
Snadná reklamace

Snadná reklamace zboží

Service
Podpora

Podpora na telefonu a emailu

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99