Převodové oleje

Image
Bel-Ray Převodový olej Bel-Ray V-TWIN PRIMARY CHAINCASE LUBRICANT 1 l
332 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
VyhledávačBel-Rayprovaševozidlo: https://bel-ray.lubricantadvisor.com/
Bel-Ray Převodový olej Bel-Ray GEAR SAVER HYPOID GEAR OIL 85W-140 1 l
386 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
Převodový olej pro vysoce zatížené kardanové převody a finální převodové jednotky. Splňuje požadavky norem GL-4 a GL-5.VyhledávačBel-Rayprovaševozidlo: https://bel-ray.lubricantadvisor.com/
Bel-Ray Převodový olej Bel-Ray GEAR SAVER TRANSMISSION OIL Oil 80W 1 l
386 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
Převodový olej vyvinutý pro unikátní požadavky všech motocyklových převodovek spolupracujících se spojkou v olejové lázni.VyhledávačBel-Rayprovaševozidlo: https://bel-ray.lubricantadvisor.com/
ENEOS Převodový olej ENEOS CITY Performance Scooter GEAR OIL E.CPGEAR/1 1l
360 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
Polo-syntetický vysoce výkonný převodový olej pro čtyřtaktní skútryTentovysocevýkonnýpřevodovýolejproskútryjespeciálněvyvinutpropřevodovkyskútrůsesuchouspojkou.Jenavrženpronejlepšímazacívýkonpřiextrémníchpodmínkách,studenémstartu,krátkýchadlouhýchjízdáchpoměstě,vysokýchteplotáchavolnoběhumotorunasemaforechavdopravnízácpě.Prodlužuježivotnostpřevodovkyaposkytujenaprostohladkéřazení.
SILKOLENE Převodový olej SILKOLENE GEAR OIL LIGHT 601449062 1 l
386 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
SILKOLENELIGHT&MEDIUMGEAROILSPřevodovéolejeprozávodníasilničnímotocykly. PopisPŘEVODOVÉOLEJESILKOLENELIGHT&MEDIUMmajísložení,kteréumožňujepoužitívevysocevýkonnýchpřevodovkáchzávodníchasilničníchmotocyklů.PřevodovéolejeSILKOLENELIGHT&MEDIUMobsahujípovrchověaktivnísložkyproužitípřiextrémníchtlacích,kteréchráníčástipřevodovkyipřisilnémrázovémzatíženíaposkytujívynikajícídlouhodobouodolnostprotiopotřebení.PŘEVODOVÉOLEJESILKOLENELIGHT&MEDIUMzajišťujíhladkéřazeníasnižujíopotřebeníaztrátyvýkonupřevodovkytím,žesnižujíviskózníodpor,atedytření.Jedinečnétepelněstabilnísloženítěchtomazivzajišťujevynikajícíochranuavýkonnostvevšechklimatickýchpodmínkách. PoužitíSILKOLENEGEAROILLIGHTlzepoužíttam,kdejsoudoporučenyolejestupněviskozitySAE10W-40.SILKOLENEGEAROILMEDIUMjevhodnýprovyššíokolníteplotyalzepoužíttam,kdejsouspecifikoványolejestupněviskozitySAE20W-50.PŘEVODOVÉOLEJESILKOLENELIGHT&MEDIUMdoporučujemepropoužitívsystémechmokréspojky,včetnětěch,kteréjsouvybavenyspojkovýmideskamiskevlarovýmpovrchem. POZNÁMKA:Nejsouvhodnéprohypoidníaplikace APIGL-3,APIGL-4
SILKOLENE Převodový olej SILKOLENE GEAR OIL MEDIUM 600985912 1 l
386 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
SILKOLENELIGHT&MEDIUMGEAROILSPřevodovéolejeprozávodníasilničnímotocykly. PopisPŘEVODOVÉOLEJESILKOLENELIGHT&MEDIUMmajísložení,kteréumožňujepoužitívevysocevýkonnýchpřevodovkáchzávodníchasilničníchmotocyklů.PřevodovéolejeSILKOLENELIGHT&MEDIUMobsahujípovrchověaktivnísložkyproužitípřiextrémníchtlacích,kteréchráníčástipřevodovkyipřisilnémrázovémzatíženíaposkytujívynikajícídlouhodobouodolnostprotiopotřebení.PŘEVODOVÉOLEJESILKOLENELIGHT&MEDIUMzajišťujíhladkéřazeníasnižujíopotřebeníaztrátyvýkonupřevodovkytím,žesnižujíviskózníodpor,atedytření.Jedinečnétepelněstabilnísloženítěchtomazivzajišťujevynikajícíochranuavýkonnostvevšechklimatickýchpodmínkách. PoužitíSILKOLENEGEAROILLIGHTlzepoužíttam,kdejsoudoporučenyolejestupněviskozitySAE10W-40.SILKOLENEGEAROILMEDIUMjevhodnýprovyššíokolníteplotyalzepoužíttam,kdejsouspecifikoványolejestupněviskozitySAE20W-50.PŘEVODOVÉOLEJESILKOLENELIGHT&MEDIUMdoporučujemepropoužitívsystémechmokréspojky,včetnětěch,kteréjsouvybavenyspojkovýmideskamiskevlarovýmpovrchem. POZNÁMKA:Nejsouvhodnéprohypoidníaplikace APIGL-3,APIGL-4
SILKOLENE Převodový olej SILKOLENE COMP GEAR 600986131 1 l
560 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
SILKOLENECOMPGEAREsterovýsyntetickýzávodnípřevodovýolejPopisSILKOLENECOMPGEARjevysocevýkonnýesterovýsyntetickýpřevodovýolejnavrženýtak,abyposkytovalvynikajícívýkonaochranuzávodnímpřevodovkámazároveňsnižovalviskózníodporadalšíztrátytřením,abymaximalizovalpřenosvýkonu.SILKOLENECOMPGEARumožňujerychléahladkéřazeníacitlivouakcispojky.SILKOLENECOMPGEARtakéchránípřevodypředopotřebenímaprodlužuježivotnostkomponentazajišťujespolehlivostběhemzávodu. PoužitíSILKOLENECOMPGEARjevhodnýpropoužitív off-roadovýchzávodníchmotocyklechatakétam,kdejeoddělenémazánípřevodovkyaspojky.SILKOLENECOMPGEARmávysokoutepelnoustabilitu.Jenavržentak,abyodolalvysokémutepelnémunamáhánígenerovanémuvevšechformáchzávodníchaplikací.SILKOLENECOMPGEAR,osvědčenývzávodechGrandPrixvmotokrosu,mávynikajícíschopnostipřenášetzatíženíajeschopenodolatrázovýmzatíženímzpůsobenýmjízdouvterénu.SILKOLENECOMPGEARjetakékompatibilníshliníkovýmiakevlarovýmispojkovýmilamelami.Zajišťujevynikajícímazáníazabraňujepřehřátísoučástípřevodovky,jakojsouřadícívidličkyaložiska.POZNÁMKA:Nenívhodnéprohypoidníaplikace
SILKOLENE Převodový olej SILKOLENE PRO SRG 75 600985882 1 l
730 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
SILKOLENEPROSRG75SyntetickýpřevodovýolejprozávodnípoužitíPopisSILKOLENEPROSRG75jesyntetickýpřevodovýolejSAE75W-80vyvinutývýhradněprozávodnípřevodovky,kterýmápřirozeněvysokýindexviskozityzajišťujícídobrývýkonpřinízkýchteplotáchavynikajícípevnostvestřihuatakévynikajícíschopnostpřenášetzatížení.Syntetickézákladovéolejepoužitév tomtosloženímajíoxidačnístabilitu3až4krátvyššínežukonvenčníchminerálnícholejů,cožprodlužuježivotnostmazivaivextrémníchpodmínkách.SILKOLENEPROSRG75významněsnižujevnitřnítření,cožvedekezvýšenémuvýkonumotoruapotenciálnělepšíspotřeběpaliva.Jakzákladovýolej,takibalíčekaditivzajišťujísníženíopotřebenízubůpřevodovkynavzdorynízkéviskozitě.SILKOLENEPROSRG75poskytujevynikajícíochranuavýkonvnejnáročnějšíchzávodníchpodmínkách.UnikátníkombinacenízkéviskozityavysokéúnosnostiSILKOLENEPROSRG75zajišťujevynikajícímazáníazabraňujepřehřátísoučástípřevodovky,jakojsouřadícívidličkyaložiska. PoužitíSILKOLENEPROSRG75bylnavrženpromalévysokorychlostnípřevodovky,kterézvládajívysokévýkony.Odolávávelmivysokýmteplotámachránípředvysokýmirázovýmizatíženími,kterýmjsouzávodnípřevodovkyčastovystaveny.Jevhodnýproněkterémokrésystémyspojkyataképomáhápřihladkémřazenípřisoučasnémsníženíodporuspojkyvrozsahuprovozníchteplot.POZNÁMKA:Nenívhodnéprohypoidníaplikace.
SILKOLENE Převodový olej SILKOLENE V-TWIN 80W-90 601450679 1 l
373 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
SILKOLENEV-TWIN80W-90Multifunkčnípřevodovýhypoidníolejprovysokézatížení PopisSILKOLENEV-TWIN80W-90jevysocekvalitnípřevodovýolejproextrémnítlakovézatíženívyrobenýzesměsivysocerafinovanýchminerálníchzákladovýcholejůsmodernímsystémemaditivproextrémnítlak.SILKOLENEV-TWIN80W-90poskytujevynikajícívýkonvširokémrozsahuprovozníchpodmínek,včetněvysokýchteplotarázovéhozatížení. PoužitíSILKOLENEV-TWIN80W-90jeurčenpropoužitív převodechkardanovýchhřídelímotocyklů,koncovýchpřevodech,včetněhypoidníchtypů,kdejespecifikovánolejtétoviskozityavýkonu.SILKOLENEV-TWIN80W-90jespeciálnědoporučenproHarleyDavidsonadalšíV-Twinmotocyklyaposkytujevynikajícíochranuprotiopotřebení.Můžebýtpoužittam,kdejsouspecifikoványinásledujícístupněviskozity-SAE85W-90aSAE90.APIGL-5
SILKOLENE Převodový olej SILKOLENE BOA 80W-90 601450877 1 l
288 Kč
* Uváděná cena platí pro 17.04.2024
SILKOLENEBOA80W-90VysocevýkonnýmultifunkčníhypoidnípřevodovýolejPopisSILKOLENEBOA80W-90jevysocekvalitnísměsvysocerafinovanýchminerálníchzákladovýcholejůamoderníhomultifunkčníhosystémuaditivproextrémnítlak.SILKOLENEBOA80W-90poskytujevynikajícívýkonvširokémrozsahuprovozníchpodmínek,včetněvysokýchteplotarázovéhozatížení. PoužitíSILKOLENEBOA80W-90lzepoužítvpřevodovkách,pohonnýchhřídelíchmotocyklů,koncovýchpřevodech,včetněhypoidníchtypů,kdejespecifikovánolejtétoviskozityavýkonu.SILKOLENEBOA80W-90lzepoužíttakétam,kdejsouuvedenynásledujícístupněviskozitySAE80W-90,SAE85W-90aSAE90. APIGL-4,APIGL-5

V naší podkategorii Převodové oleje najdete širokou škálu vysoce kvalitních maziv speciálně vyvinutých pro převodovky. Nabízíme oleje od předních výrobců, které splňují nejpřísnější mezinárodní normy a specifikace. Naše převodové oleje zajišťují vynikající výkon a ochranu při přenosu síly ve vašem vozidle. Vyberte si z různých viskozit a vlastností, které odpovídají potřebám vašeho vozidla. Naše produkty jsou dostupné za konkurenční ceny a jsou vhodné pro použití ve všech typech převodovek, včetně manuálních, automatických a poloautomatických. Dopřejte svému vozidlu tělesné oleje, které mu zajistí plynulou a efektivní funkci převodovky. Objednejte si převodové oleje u nás a zajistěte si spolehlivý a trvanlivý provoz vašeho vozidla.

Image
Kategorie

Procházet podle kategorie

Produkty

Populární produkty

Gumové autokoberce Rezaw-Plast VW Touareg 2010-2018
1 449 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Plastová vana do kufru Rezaw-Plast Renault Megane 2015- (hb)
552 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Ofuky oken Renault Laguna 2001-2007 (přední)
690 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Textilní autokoberce Vopi Peugeot 301 2012-2020
790 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Textilní autokoberce Vopi Jaguar XF 2015-
1 090 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Gumová vana do kufru Rigum VW Sharan 2010-2022 (5 míst)
1 199 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Hankook Kinergy Eco 2 K435 ( 195/55 R16 87H 4PR SBL )
2 338 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Nokian Powerproof SUV ( 265/45 ZR20 108Y XL Aramid Sidewalls )
6 053 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Yokohama Advan Sport (V105S) ( 275/30 ZR19 (96Y) XL RPB )
6 251 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Continental ContiSportContact 3 SSR ( 235/45 R17 97W XL runflat )
4 085 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Pirelli Winter SottoZero 3 Run Flat ( 225/45 R18 91H AR, runflat )
4 833 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Product Images
Doručení zdarma
MBW Dámská stylová kožená bunda MBW BETTY - černá
5 390 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
MIW Vzduchový filtr MIW K2175 (alt. HFA2901)
529 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
EBC Brzdové destičky EBC FA124/2V
741 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Product Images
Sleva 34%
NG Brzdový kotouč NG 1331
1 827 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Product Images
Doručení zdarma
PUIG Plexi štít PUIG RAPTOR 2127F tmavá kouřová
1 790 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Product Images
Doručení zdarma
Proč my

Proč si nás lidé vybírají

Service
Rychlé dodání

Po celé ČR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečení platby

Service
Snadná reklamace

Snadná reklamace zboží

Service
Podpora

Podpora na telefonu a emailu

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99